Ondernemen aan de Groene Corridor

Een prijsvraag voor start-ups en ondernemers die mogelijkheden zien aan de Groene Corridor, graag vernieuwende concepten bedenken en duurzaam doen.

Met de ontwikkeling van de Groene Corridor tot een aantrekkelijke groene verbinding ontstaan er kansen voor nieuw ondernemerschap. Alle ideeën, die de beleefbaarheid van de Groene Corridor versterken en een aantrekkelijk aanbod bieden voor bezoekers en passanten zijn welkom.

Ondernemers met een origineel en haalbaar plan worden uitgedaagd mee te doen aan de prijsvraag “Ondernemen aan de Groene Corridor”. De prijsvraag staat open voor  zowel start-ups als bestaande ondernemingen met een nieuw concept. Na twee selectierondes worden de drie meest kansrijke plannen geselecteerd. De indieners van deze plannen worden in het vervolgtraject op diverse manieren ondersteund en geadviseerd bij de uitwerking en realisatie van hun plannen.

De sluitingstermijn voor het indienen van ideeën is inmiddels verstreken. Er zijn 22 inzendingen ingediend. Hierbinnen zat veel variatie. Mooi om te zien dat zoveel ondernemers kansen zien aan de Groene Corridor.

Data
   

September - oktober

1e en 2e selectieronde

Oktober  Bekendmaking winnende voorstellen


Contact
Joost Barendrecht
IVN-projectleider Prijsvraag Ondernemen aan de Groene Corridor
E j.barendrecht@ivn.nl  
M 06 20 94 52 09

IVN Brabant is partner van de Groene Corridor om de belevingswaarde van en het ondernemerschap aan de Groene Corridor te verrijken. Om dit te realiseren organiseert IVN Brabant komend jaar een aantal activiteiten, onder andere de Prijsvraag Ondernemen aan de Groene Corridor. www.ivn.nl. 

IVN Beleef de natuur!