Fruitboomgaard, Historisch legerkamp en het poortgebouw

Fruitboomgaard
Bij de toegangsweg naar sporthal De Kemmer is een fruitboomgaard aangelegd. Hier zijn maar liefst 60 bomen aangeplant. De boomgaard is in samenspraak met familie Van den Boomen gerealiseerd. De fruitbomen zijn door plaatselijke boomkweker Maarten van Overbeek geleverd. Het terrein is afgerasterd en zal begraasd worden met schapen en kippen. De kippen zijn van de kipcaravan en er komt een eierautomaat te staan waar eieren worden aangeboden. De boomgaard is niet voor mensen toegankelijk. Er wordt nog bekeken naar een passende invulling voor het toekomstige fruit.

Historisch legerkamp
Verscholen in de bossen bij Oirschot, op de Oostelbeerse Heide – aan de westkant van de Oirschotse Heide, liggen de resten van een militair legerkamp van Koning Willem I uit 1832. Wandelaars lopen er nietsvermoedend aan voorbij. Zij beseffen niet dat hier destijds tienduizend soldaten verbleven, troepen van de noordelijke Nederlanden, de jaren na de Tiendaagse veldtocht. Vanwege de afscheiding van België van het Koninkrijk der Nederlanden richtte het leger in 1832 een oefenkamp in, in Noord-Brabant. Deze ‘linnen stad’ heeft maar twee jaar bestaan. In het kamp verbleven gedurende de zomer tienduizend militairen, die zich dus bezighielden met krijgsoefeningen. Daarnaast bivakkeerden er in en rond het kamp allerlei lieden die aan het leger hun brood verdienden. Denk aan geweermakers, wasvrouwen, marketentsters, kroegbazen, restauranthouders, handelaren en boeren die melk, boter, eieren, groenten en aardappels verkochten. Het kamp was ordelijk ingericht en goed georganiseerd. Het had een strakke indeling naar rang en stand. Het gewone soldatenvolk was gescheiden van de officieren, maar alle militairen sliepen in linnen tenten. Het eten voor de bataljons werd bereid in 48 veldkeukens, in kuilen in de grond. Gevochten werd er echter nooit en het kamp is in 1834 weer ontmanteld. Het terrein is in de tijd daarna omgevormd tot bos en akkerland.


Dit legerkamp willen we weer zichtbaar en beleefbaar maken. We zijn samen met Kunstloc Brabant een project opgestart vergelijkbaar met ‘Kunst aan de Groene Corridor’. We nodigen verschillende ontwerpers uit om een ontwerp te maken voor het kamp en het ‘winnende’ ontwerp zullen we realiseren. Ook de heemkundekringen uit de gemeente Oirschot zijn bij dit project betrokken.

Poortgebouw
Gebouw 95, ook bekend als het Poortgebouw, is het beeldbepalende voormalig wachtgebouw op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne. De komende jaren wordt dit gerenoveerd en bekijken Defensie, Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Oirschot naar een passende nieuwe bestemming. Er wordt onder meer een informatiecentrum gecreëerd en ook willen we dit gebouw beter toegankelijk maken voor bezoekers en mensen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van Defensie.