Kunst aan de Groene Corridor

Kunst aan de Groene Corridor

De ontwikkeling van de 14 kilometer lange Groene Corridor doen we onder andere samen met ontwerpers en kunstenaars. Met kunst creëren we op een zichtbare manier een mooie verbinding tussen het groen, beleving en recreatiemogelijkheden.

Kunst als aantrekkingskracht
Kunst verbindt de drie basisfuncties in het gebied: natuur, cultuurlandschap en recreatie. Kunst speelt dus een belangrijke rol in het aantrekken van bezoekers en hen vervolgens iets bieden (beleving) zodat ze terugkomen! Bij de ontwikkeling van kunst zijn daarom een aantal unieke kenmerken van het gebied leidend: 

 • Met de Groene Corridor betreed je andere werelden: van stad naar platteland, van grijs naar groen en van drukte naar rust. 
 • De reis is het doel: wanneer je laveert door het landschap van de Groene Corridor onthaast je. Het landschap nodigt uit om even te pauzeren, het gebied te onderzoeken en te beleven. 
 • Een groene verbinding: op de Groene Corridor ben je één met de natuur. Je geniet van de natuurlijke rijkdom van landschappen, dieren en planten. 
 • Innovatie en ontwikkeling: het gebied aan de Groene Corridor is volop in ontwikkeling door nieuwe initiatieven en startende ondernemers. 

Werkateliers met kunstenaars
Een selectie van kunstenaars is uitgenodigd om kennis te maken met het unieke gebied. Aan de hand van een aantal praktische werkateliers hebben kunstenaars het gebied verkend, met ondernemers en omwonenden gespard en over mogelijke verbindingen met cultuur(historie), fysieke locaties, recreatiemogelijkheden, natuur en ecologie gebrainstormd.

De kunstenaars gaan aan de hand van hun kennismaking met de Groene Corridor aan de slag met het bedenken van ideeën voor kunst aan de Groene Corridor. In mei presenteren zij hun ideeën aan een kunstcommissie en belangrijke stakeholders uit het gebied. De commissie beslist in juni welk(e) idee(ën) verder uitgewerkt mogen worden tot een ontwerp. In het najaar worden de ontwerpen beoordeeld. 

Benieuwd naar de kunstenaars?

 1. Bekijk hier de visie van Tijs Rooijakkers.
 2. Bekijk hier de visie van Frank Havermans.
 3. Bekijk hier de visie van Jalila Essaïdi.
 4. Bekijk hier de visie van Kiki & Joost.
 5. Bekijk hier de visie van Marco Vermeulen.
 6. Bekijk hier de visie van Merel van der Linden.
 7. Bekijk hier de visie van Overtreders W.